Vážení hosté, kamarádi, přátelé..
Všichni určitě víte, že probíhá divadelní festival….
V pátek cca od 19h zahraje skupina Laridenn – zabývá se interpretací písní a textů z dob od gotiky (vrcholný středověk) až po renesanci (období třicetileté války).

Už se moc těšíme a Vy? 🙂

lar